מילון מונחים – השקעות בחו"ל

כל מי שאי פעם נכנס להשקעה נדל"נית, מהר מאוד גילה שקיימים לא מעט משתנים ויש לא מעט מונחים לא מוכרים שנשמעים מאיימים. אז גם אם אינכם מתכוונים לעשות הסבה לתחום הנדל"ן, עדיין כדאי ליישר קו ולהכיר כמה מונחי יסוד, כך שאם בעת הפגישה ידברו עמכם על רווח ריאלי מול רווח עתידי, תבינו מיד במה מדובר, ואף תפגינו בקיאות. להלן היכרות ראשונית עם מגוון מושגי יסוד בתחום:

הוצאה מינוס סך ההוצאות.

רווח שלוקח בחשבון מגוון משתנים, כגון מצב האינפלציה במשק. מתייחס לרווח שאמור להיכנס לאורך תקופה ממושכת.

הרווח שעומד על הפרק, לאחר שמתחשבים בעלות ובערך הנכס

השורה התחתונה. הסכום שאמור להיכנס לאחר מימוש הנכס ולאחר ניכוי מיסים ומגוון הוצאות משלימות (שמאי, עו"ד..).

רווח שמתייחס לאותו הפרש שחל בין סך העלויות של הפרויקט הנדל"ני לבין המחיר שבפועל יימכרו הדירות.

השקעה בנכס ללא כוונה להשתמש בו באופן אישי.

נתון ייחודי שמעלה את ערך הנכס (למשל קירבה למכללה ידועה).

 מצב בו קורים שני דברים מנוגדים. מצד אחד המטבע המקומי סובל מירידה בכוח הקנייה ומצד שני המחירים בשוק נמצאים במגמת עלייה.

סכום שמבטא את ערכו הריאלי של הנכס, ושעליו מסכימים שני הצדדים: הרוכש והמוכר.

– טווח הזמן שבו ניתן לממש את הנכס.

בחינת הרווחיות העתידית שמקורה השקעה נקודתית.

חוזה שנערך בין מוכר לרוכש הנכס. החוזה מעניק יכולת לרכוש ולמכור את הנכס שעומד על הפרק בהתאם למחיר והזמן שמופיעים בחוזה.

בחינה מקיפה של נתוני העסקה, כולל קבלת הכרעה לגבי ההתמודדות מול מגוון בעיות אפשריות.

זיהוי סיכונים אפשריים שעשויים לפגוע בכדאיות העסקה, מתוך מטרה לבטל/למזער אותם.

יחס באחוזים בין ערך הנכס לסך הסכומים שהוא מעניק לאורך תקופה.

מדד שנועד לחשב תנועה במחיר. המדד מכריע מהו הערך של מוצרים ושירותים מן השורה.

עלייה בערך הנכס בגין שינויים חיוביים שחלו בסביבתו או במצבו.

נכסים שמיועדים להפעיל עסקים, כולל שטחי לוגיסטיקה, משרדים וחנויות.

מיוחס לעסקאות שנתפסות כבעלות סיכון נמוך ושעתידות להוביל לתשואה בטוחה, אך יחסית נמוכה.

מספר שמופיע לצורכי מיסוי בלבד (אינו מזכה במגוון זכויות), וזאת כדי שרשויות המס בארה"ב יוכלו לזהות. המספר פג לאחר 3 שנים ללא שימוש.

מס שנגבה בהתאם לעליית ערך הנכס, ובעקבות קביעה של שמאי מוסמך.

דירה בבניין שמשויכת לבעלות פרטית. נכון לארה"ב.

בית קרקע בודד.

מקבץ של דירות סמוכות שנחשבות כמתחם אחד. מאוד נפוץ בארה"ב.

חוזה מחייב בין שני צדדים, כול עוד הוא מופיע בכתב. החוזה נוגע להיבטים חשובים בתקשורת, בעיקר ליסודות החוזה שעתיד להיערך בין שני הצדדים.

סך ההכנסות שמתקבלות מהנכס, לאחר שמחסירים את סך ההוצאות שקשורות לתפעול הנכס (למשל תחזוקה), אך מבלי שמחשבים פחת וריבית.

החשבון נפתח ע"י עורך דיון מתוך מטרה לצבור את כספי הלקוח. הכספים מיועדים לשמש עבור הוראות מסוימות וידועות מראש, מתוך ראייה לשמור על טובת הלקוח.

סוג הבניה וגודל השטח שעליו מותר לבנות, בהתאם למגוון משתנים שמצויים בתב"ע.

טופס שמאפשר למשקיע בארה"ב להצהיר לרשויות המס שסך ההכנסות אכן מדווחות באמצעות גוף אמריקאי.

מחויבות להעביר מידע רלוונטי שעשוי להשפיע על תוצאת הפעולה של הצד השלישי.

דילוג לתוכן